Förbundet Vi Unga

Förbundet Vi Unga är en ideell organisation som bildades 1955. Vår verksamhet syftar till att ge oss barn och ungdomar möjlighet att få ta egna initiativ och eget ansvar för vår verksamhet i samarbete med andra, och därigenom lära oss ett demokratiskt arbetssätt. För att kunna mötas på lika villkor är all Vi Ungas verksamhet alkoholfri.

Vi vet att vi barn och ungdomar vill och kan bestämma över sin fritid. Vi som är unga vill påverka och ta ansvar i samhället, vi vill bli tagna på allvar och växer i varandra och oss själva genom att göra just detta. Vi vill stimulera till ett samhällsengagemang i ett religiöst- och partipolitiskt obundet sammanhang. Samarbetet med vår moderorganisation, Studieförbundet Vuxenskolan, utvecklar våra respektive verksamheter.

Arrangörskap

I Vi Unga är alla arrangörer. Vi menar att arrangemang finns överallt och att alla arrangemang är viktiga, oavsett om det är en förbundsstämma eller en kväll med föreningen. Tillsammans hjälps vi åt att arrangera, vi lär oss av varandra och från de arrangemang vi genomför. Medlemmarna i varje enskild förening bestämmer själva vilken verksamhet de ägnar sig åt.

Demokrati

I Vi Unga blir demokrati roligt eftersom vi själva är delaktiga i den, formar den och utvecklar den. Detta ger kunskap, intresse och mod att påverka även i samhället i övrigt. Vi tycker det är viktigt att varje individ får vara sig själv och inte sorteras in enligt färdiga mallar. Därför verkar Vi Unga för jämlikhet och för att bryta stereotyper kring till exempel kön, bakgrund och ålder genom att arbeta med ett normkritiskt förhållningssätt.

Föreningskunskap

I Vi Unga är det vi barn och ungdomar som skapar, leder och utvecklar verksamheterna samt sitter i styrelserna. På så sätt lär vi oss om föreningar, om hur beslut tas, hur en styrelse kan agera och varför det är bra att organisera sig. Vi är övertygade om att demokratiska strukturer och arbetet med demokrati är roligt. Tillsammans utvecklar vi demokratin! Föreningskunskapen garanterar att vår verksamhet är demokratisk och fungerar som ett verktyg för att kunna förverkliga drömmar och idéer.

Gemenskap

I Vi Unga respekterar vi varandras olikheter och skapar själva en god gemenskap. Vi finner trygghet och respekt i varandra. Genom samarbete når vi framgångar som inte varit möjliga på egen hand. Det viktiga är att vi är delaktiga, inte att vi presterar fina resultat. I Vi Unga får alla mötas på lika villkor och varje människa har lika värde.

Ungt ledarskap

I Vi Unga är det unga som leder unga. Gemensamt är att vi använder språk och metoder som gör att alla vågar och vill ta plats i såväl den lilla föreningen som i hela organisationen. Som ledare visar vi att det är möjligt att genomföra våra drömmar. Saknar vi verktygen själva ber vi andra om hjälp. Som stöd och verktyg fyller vuxna en viktig roll i organisationen. I Vi Unga främjas personlig utveckling, både genom våra internutbildningar men också externt med chans till studieresor, utbildningar med mera.

Därför Vi Unga!

Det du just har läst är Förbundet Vi Ungas grundidéer. Vår verksamhet och våra åsikter i andra sakfrågor bygger på dessa grundidéer. Vi tror att vårt sätt att tänka och att se på verkligheten gynnar barn och ungdomar. Att satsa på oss anser vi är viktigt för både samhället idag och i framtiden. Därför tycker vi att det är viktigt att föra ut våra tankar och värderingar. Därför fyller Vi Unga en viktig funktion. Därför Vi Unga!

Vi ger drömmar en chans!

Vi Unga och dess föreningar har under 2018 tjänat:

4 458 :-

Vi Unga håller på med massor av olika saker. I våra närmare 250 föreningar sysslar 7000 unga med vad just de tycker är roligt och givande. Alla får bli medlemmar och bilda föreningar inom vårt förbund – oavsett vem du är och vad du vill använda din fritid till.

Läs mer om Förbundet Vi Unga på http://viunga.se/