Hörselskadades Riksförbund

Hörselskadades Riksförbund (HRF) är Sveriges största organisation för hörselskadade – en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden folkrörelse som arbetar för att tillvarata hörselskadades intressen genom att upplysa, stödja och påverka.

HRF är till för alla som har en hörselnedsättning eller är döva, och för alla med tinnitus, ljudöverkänslighet eller Menières sjukdom. Vi välkomnar också anhöriga, inte minst föräldrar till hörselskadade barn.

Vision: Full delaktighet och jämlikhet

I dag är vi cirka 30 000 medlemmar i hela landet, från norr till söder. Tillsammans arbetar vi för att förverkliga HRFs vision om ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet. Ett samhälle där våra mänskliga rättigheter respekteras, och där vi kan förverkliga oss själva utan att hindras av okunskap, otillgänglighet eller brist på vård, stöd och hjälpmedel.

Vision: Ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämnlikhet

Hörselskadades Riksförbund och dess föreningar har under 2018 tjänat:

217 383 :-

I dag är vi cirka 30 000 medlemmar i hela landet, från norr till söder. Tillsammans arbetar vi för att förverkliga HRFs vision om ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet.

Läs mer om Hörselskadades Riksförbund här!