ILCO - Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade

ILCO är en ideell intresseorganisation vars målgrupp är alla med en sjukdom eller missbildning i urinvägar och/eller tarmsystem oavsett om de för närvarande är stomi/reservoaropererade eller inte samt alla närstående och övriga intresserade.

En stor målgrupp för ILCOs verksamhet är personer med tarmcancer och cancer i urinvägar. ILCO är en av medlemsorganisationerna i Nätverket mot cancer. Antalet medlemmar är knappt 5 000.

ILCO-förbundet arbetar för sina medlemmar genom att bedriva påverkansarbete för att tillgodose de stomi- och reservoaropererades sociala situation inom alla samhällsområden såsom arbete, utbildning, boende, kommunikation, kultur m.m.

Vi vill även skapa och upprätthålla kontakt med sjukvårdens huvudmän och sjukvårdspersonal för att bevaka för medlemmar angelägna frågor.

En annan viktig fråga är att verka för att sjukvårdsindustrin, sjukvårdens huvudmän och distributionsleden tillhandahåller individuellt anpassade bandage och andra hjälpmedel.

Verksamheten på förbundsnivå består i stor utsträckning av att påverka myndigheter så att de beslut som fattas förbättrar situationen för ILCOs medlemmar.

Det finns speciellt riktad verksamhet för ungdomar från 18 till och med 35 år som kallas ILCOs Unga Vuxna.

Barn- och familjeverksamhet är en annan del inom ILCO-förbundet. Den vänder sig till familjer där det finns ett barn med en sjukdom eller missbildning i tarmsystem eller urinvägar samt till barn som har en inflammatorisk tarmsjukdom. Alla är välkomna att vara med oavsett om barnet för närvarande har stomi eller inte.

Varje år anordnas familjedagar där familjerna får träffas och utbyta erfarenheter med andra i liknande situation samt få för dem anpassad information.

För barn och ungdomar i åldern 10 – 18 år anordnas ett veckolångt läger där unga vuxna är ledare. Ledarna har själva någon av diagnoserna som ingår i ILCOs verksamhet och flera av dem har själva varit deltagare på lägret.

Förutom verksamhet på förbundsnivå finns även 21 länsföreningar. Inom vissa länsföreningar finns även lokalföreningar.

I läns- och lokalföreningar sker verksamheten bl.a. genom upplysning och information i skolor och inom vården. Läns- och lokalföreningarna anordnar även medlemsmöten av olika slag såsom kurser, utflykter, friskvårdsdagar m.m.

Med verksamhet för ungdomar!

ILCO och dess föreningar har under 2018 tjänat:

116 976 :-

På ILCOs webbplats http://www.ilco.nu/ finns mer information om verksamheten både på förbundsnivå och i länsföreningarna. Telefon till kansliet i Sundbyberg: 08-546 40 520