IOGT-NTO

Med en lång historia, med nutiden ständigt närvarande och med framtiden i sikte så är IOGT-NTO en organisation som har betydelse i Sverige. Vår vision är ett samhälle, en värld, där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv. Vi utgår från våra grundsatser Demokrati, Solidaritet och Nykterhet, som vi använder i arbetet för en bättre värld.

Vi jobbar på lokalnivå i föreningar, på regional nivå i kretsar och distrikt, på nationell nivå och även internationellt. På alla nivåer genomsyrar våra idéer om nykterhet, gemenskap och påverkan vår verksamhet. Genom att påverka alkohol- och narkotikapolitiken, jobba förebyggande och genom att ha ett stöd för missbrukare och deras anhöriga har vi en bred verksamhet som når långt.

Varje lokalförening bestämmer över sin verksamhet, men utgår alltid från våra grundsatser. Varje medlem har en möjlighet att vara en del av organisationen genom det demokratiska inflytandet och genom att själv kunna välja sin nivå för engagemang för en nyktrare värld.

Exempel på verksamhet som finns i våra lokalföreningar är kamratstödsverksamhet, påverkansarbete mot kommunpolitiker, föreningsträffar med gemenskap i fokus, filmvisning, föreläsningar, fester, frågetävlingar, kafferep, studiecirklar och musik. Den nyktra mötesplatsen ser IOGT-NTO som en central del. I en värld där alkoholen tar plats i all fler offentliga utrymmen behövs en motpol. En plats där man kan träffas utan att behöva vara rädd att råka ut för någon eller något som är orsakat av alkoholen. Vi ser det därför viktigt att ha egna lokaler som ägs, drivs och hyrs av IOGT-NTO på många ställen i landet.

Tillsammans med våra barn- och ungdomsorganisationer driver vi kampanjen Vit jul, som syftar till att få vuxna som umgås med barn, att avstå alkohol under julen. Kampanjen handlar också om att skapa aktiviteter för barn och unga under jullovet, så att de som växer upp i hem där det dricks mycket alkohol får möjlighet att komma ifrån en stund till en plats utan alkohol.

IOGT-NTO arbetar för demokrati, solidaritet och nykterhet

IOGT-NTO och dess föreningar har under 2018 tjänat:

850 596 :-

IOGT-NTO har ca 31 000 medlemmar i ca 700 lokalföreningar runt om i landet. Vi jobbar också med internationell verksamhet, både i form av biståndsarbete i Sydostasien och Östafrika, samt genom samarbete med andra IOGT-organisationer runt om hela värden där IOGT International är paraplyorganisationen.

Läs mer om IOGT-NTO - Sveriges största nykterhetsorganisation här: http://iogt.se/