IOGT-NTO

Vår vision är ett samhälle, en värld, där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv. Genom vår verksamhet och vårt påverkansarbete utmanar vi den rådande normen – som förutsätter att alla vuxna dricker alkohol – och inspirerar till en hälsosam och drogfri livsstil.

Vi har verksamhet lokalt i nätverk och föreningar, på regional nivå i distrikt och på nationell nivå genom vårt förbundskansli. Vi arbetar också internationellt med kontor i Bryssel för att påverka EU och samarbetar/stödjer lokala organisationer genom projekt i bl.a. Östafrika och Sri Lanka.

Vår verksamhet har stor bredd och variation. Hos oss finns kamratstöd för den som lämnat missbruk bakom sig och behöver en trygg nykter miljö. Våra föreningar lär ut demokratiska processer i praktiken samtidigt som man genomför fester, frågetävlingar, studiecirklar mm. Som medlem i IOGT-NTO kan man vara en del av organisationen genom det demokratiska inflytandet och genom att själv välja sin nivå för engagemang

I vårt påverkansarbete har vi kontakt med beslutsfattare på alla nivåer och våra åsikter och förslag baseras alltid på fakta och vetenskap. Varje år medverkar vi till framtagandet av en rapport där   aktuell forskning om ett specifikt tema, t. ex. alkohol och våld, sammanställs.  

Tillsammans med våra barn- och ungdomsorganisationer driver vi flera olika kampanjer. Vit jul är en sådan, med syfte att fler föräldrar och andra vuxna som firar tillsammans med barn ska avstå alkohol under julafton, juldagen och annandag jul. Dessutom anordnas jullovsaktiviteter runt om i landet för barn och unga i en garanterat drogfri miljö.

Den nyktra fysiska mötesplatsen är viktig och därför har IOGT-NTO egna lokaler på många orter, men på senare tid har det digitala tagit plats även hos oss och används numera allt flitigare för möten och aktiviteter.

 

 

IOGT-NTO arbetar för demokrati, solidaritet och nykterhet

IOGT-NTO och dess föreningar har under 2018 tjänat:

850 596 :-

IOGT-NTO är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation och folkrörelse. Vi har nära 27 000 medlemmar, fördelade på 400 lokalföreningar över hela landet. Vår verksamhet vilar på nykter grund och går ut på att stärka demokrati och solidaritet.

 

Läs mer om IOGT-NTO – Sveriges största nykterhetsorganisation här: http://iogt.se/