Jägarnas Riksförbund

Jägarnas Riksförbund är en rikstäckande organisation som agerar politiskt och religiöst oberoende. Ledstjärnan är att genom enkel, obyråkratisk och rättvis jakt för alla verka för biotopiskt riktiga och lokalt förankrade viltstammar.

Utbildning av jägare på alla nivåer i jakt- och viltvård, är vägen till en av samhället respekterad och etiskt accepterad jakt. Vi har kvinnoverksamhet med jakten och utbibldningar. Ungdomsverksamheten växter och vi har ca 13 % ungdomar som medlemmar. Vi genomför ungdomsläger och aktiviteter över hela landet. Förbundet finns i 21 distrikt och består av 150 avdelningar.

Vi jobbar för rättvis jakt, riktiga och lokalt förankrade viltstammar

Jägarnas Riksförbund och dess föreningar har under 2018 tjänat:

48 965 :-

Vi har Sveriges bästa jakttidning i form av Jakt & Jägare. Mer information finns på www.jagarnasriksforbund.se och på jaktojagare.se