MHF - Motorförarnas Helnykterhetsförbund

MHF är en ideell trafiksäkerhetsorganisation som arbetar för att ingen ska dö av rattfylleri. Vårt arbete görs möjligt av våra medlemmar.

Sedan starten 1926 har vi varit engagerade i bland annat växlingen från vänster- till högertrafik i Sverige, säkerhetsbältets införande och att påverka lagstiftningen vad gäller rattfylleri. Vi är en av de mest aktiva trafiksäkerhetsorganisationerna i landet.

MHF är med och arbetar för Nollvisionen - att ingen ska skadas eller dödas i trafiken. Vår vision är att ingen ska dö av rattfylleri.

Ingen ska skadas eller dö i trafiken

MHF - Motorförarnas Helnykterhetsförbund och dess föreningar har under 2018 tjänat:

200 173 :-

Läs mer om MHF - Motorförarnas Helnykterhetsförbund här: http://www.mhf.se/