Neuroförbundet

Neuroförbundet har cirka 13 000 medlemmar, varav merparten lever med en neurologisk diagnos. Vi har närmare 100 lokalföreningar och länsförbund över hela landet, som erbjuder en rad olika aktiviteter, information, erfarenhetsutbyte, stöd och service. Det är våra lokalföreningar som är säljer lotter för Folkspels räkning och på så sätt får ett bidrag till sin verksamhet.

Vi är en organisation för personer som lever med neurologiska sjukdomar och funktionsnedsättningar, inklusive närstående. Alla påverkas då någon i familjen får en neurologisk diagnos. Målet för Neuroförbundet är ett samhälle för alla. Därför arbetar vi för att påverka samhällsutvecklingen över hela landet så att personer som lever med neurologiska diagnoser skall få sina behov och rättigheter tillgodosedda och få förbättrade levnadsvillkor.

Det finns minst 500 000 personer i Sverige, som lever med en neurologisk diagnos eller funktionsnedsättning. Bakom varje medlem vi företräder finns troligen ytterligare 30-40 personer med samma behov av gemenskap och rätt till råd och stöd. Exempel på neurologiska diagnoser är ms, parkinson, stroke, cp och en rad olika muskelsjukdomar som als.

Sofia får ridterapi för att må bättre i sin neurologiska sjukdom

Neuroförbundet och dess föreningar har under 2018 tjänat:

175 953 :-

Alla som vill stödja vår verksamhet är välkomna som medlemmar eller stödja oss på annat sätt.

Läs mer om Neuroförbundet här: http://www.neuroforbundet.se/