Personskadeförbundet RTP

Vi strävar efter att våra medlemmar ska ses som medborgare istället för patienter, och ha samma rättigheter och samma skyldigheter som alla andra i samhället. Skillnaden är att vi kanske måste kräva lite mer av rättigheterna för att kunna uppfylla skyldigheterna. Förkortningen RTP står för Rehabilitering, Tillgänglighet och Påverkan.

Personskadeförbundet RTP är en medborgarrättsorganisation som bedriver påverkansarbete för att få ett tillgängligt samhälle, där medborgarna har rätt till en livsinriktad livslång rehabilitering och tillgång till assistans och rätt hjälpmedel för att kunna leva ett så meningsfullt liv som möjligt. Vi vill ha en utbildnings- och arbetsmarknad där alla medborgare får tillgång till utbildning och har möjlighet att få ett arbete.

Personskadeförbundet RTP ger stöd, information och vägledning till personer med förvärvade skador till följd av trafik- olycksfalls eller polioskada samt deras närstående.
Förbundet består av cirka 9 000 medlemmar, som kan delas in i följande skadegrupper:

  • personer med en nackskada (till följd av whiplashrelaterat våld)
  • personer med ryggmärgsskada
  • personer med hjärnskada
  • personer med polioskada
  • personer som genomgått en amputation
  • personer som har andra typer av trafik- eller olycksfallsskador

Vi har cirka 50 aktiva lokalföreningar och ett 20-tal distrikt runt om i Sverige där medlemmarna kan engagera sig och delta i olika aktiviteter som anordnas i lokalföreningarna.

RTP står för Rehabilitering, Tillgänglighet & Påverkan

Personskadeförbundet RTP och dess föreningar har under 2018 tjänat:

8 694 :-

Förbundets ändamål är att verka för ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människor med funktionsnedsättning som en följd av trafik-, olycksfalls- eller polioskada. Allt vårt arbete har sin utgångspunkt i FN:s konvention om mänskliga rättigheter för människor med funktionsnedsättning.

Läs mer om Personskadeförbundet RTP här: http://www.rtp.se/