PRO - Pensionärernas Riksorganisation

PRO, Pensionärernas riksorganisation är Sveriges största pensionärsorganisation – intresseorganisationen och mötesplatsen för närmare 400 000 pensionärer.

PRO har omkring 1 400 föreningar runt om i hela landet. Tillsammans är vi starka, och ser till så att livet som pensionär blir bättre och roligare. Samhället fungerar bäst när vi solidariskt ställer upp för varandra. 

I PRO finns aktiviteter utifrån medlemmarnas intressen. Allt från friskvård, kultur och studier till resor.

PRO är demokratiskt styrd– en folkrörelse i ordets rätta bemärkelse. Varje dag arbetar PRO:are runt om i landet för medlemmarnas intressen, gemenskap och personliga utveckling.

Vi är mötesplatsen för 400 000 pensionärer

Pensionärernas Riksorganisation och dess föreningar har under 2018 tjänat:

1 280 769 :-

Läs mer om Pensionärernas Riksorganisation här: http://www.pro.se/