Psoriasisförbundet

Psoriasisförbundet är en intresseorganisation för människor med psoriasis och psoriasisartrit samt personer som stödjer våra syften. Förbundet grundades 1963 av en grupp psoriasissjuka som ville förbättra behandlingsmöjligheterna och få igång forskning om orsakerna till sjukdomen.

Psoriasisförbundet har ett övergripande mål, att alla med psoriasis och psoriasisartrit ska kunna leva ett bra liv. Därför arbetar vi för ökad satsning på forskning, för bättre vård och behandling och för att skapa kännedom om och förståelse för hur det är att leva med sjukdomen. Arbetet bedrivs bl a genom opinionsbildning och informations- och utbildningsinsatser.

Vårt mål - alla ska kunna leva ett bra liv

Psoriasisförbundet och dess föreningar har under 2018 tjänat:

41 104 :-

Psoriasisförbundet har ca 16 000 medlemmar. Förbundet har föreningar i hela landet, fördelade i 21 regions- och länsavdelningar och drygt 60 lokalavdelningar.

Läs mer om Psoriasisförbundet här: http://www.psoriasisforbundet.se/