RBU - Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar

Inga barn och unga ska utestängas på grund av sin funktionsnedsättning. Barn med funktionsnedsättningar är i första hand barn och behöver samma saker som andra barn, ett samhälle där de är välkomna, kan ta sig fram och vara med.

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU, verkar för barn och unga med rörelsehinder och deras föräldrar och syskon. RBU:s vision är ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och unga med rörelsehinder. Inga barn och unga ska utestängas på grund av sin funktionsnedsättning. Barn med funktionsnedsättningar är i första hand barn och behöver samma saker som andra barn, ett samhälle där de är välkomna, kan ta sig fram och vara med.

RBU arbetar därför med att förändra attityder, driva debatt och påverka beslutsfattare. Viktigt för RBU är bland annat att försvara rätten till personlig assistans för barn och att arbeta för en likvärdig förskola och skola för elever med funktionsnedsättning samt att unga vuxna med omfattande rörelsehinder ska ha arbete eller annan meningsfull sysselsättning. Under 2013 genomför vi en satsning på ”Aktivt liv för alla” där vi vill ge unga med rörelsehinder möjlighet att prova på olika sporter och ge dem inspiration och förebilder inom idrotten.

RBU grundades 1955 och har omkring 11 000 medlemmar fördelade på 26 distriktsföreningar och ytterligare ett antal lokalföreningar. Dessa föreningar är vår ryggrad och drivs av engagerade föräldrar. Här bedrivs förutom lokalt påverkansarbete också aktiviteter för barnen och deras familjer. För familjer med barn med rörelsehinder är det viktigt att kunna träffas och byta erfarenheter med andra i samma situation.

RBU arbetar också diagnosuppdelat med följande diagnoser: ADHD, Cerebral pares (CP), Flerfunktionshinder, Hydrocefalus, Kortväxthet, Muskelsjukdom, Osteogenesis imperfecta, Plexusskada, Prader-Willis syndrom, Ryggmärgsbråck.

Inga barn ska utestängas på grund av sin funktionsnedsättning

RBU och dess föreningar har under 2018 tjänat:

121 361 :-

Vi erbjuder våra medlemmar juridisk rådgivning samt information och kunskap om aktuell forskning. Bland annat via medlemstidningen Rörelse och de seminarier och konferenser som RBU anordnar.

Läs mer om Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar här: http://rbu.se/