Reumatikerförbundet

Reumatikerförbundet har arbetat för reumatikers rätt till ett bra liv och lösningen på reumatismens gåta sedan 1945. Arbetet följer fyra huvudspår: lokal föreningsverksamhet, utbildning av både patienter och vårdpersonal, påverka beslutsfattare och att stötta reumatologisk forskningen.

Lokal föreningsverksamhet

Reumatikerförbundet är organiserat i 200 föreningar indelade i 24 distrikt. Omkring 50 000 personer är medlemmar. Distrikten och föreningarna erbjuder medlemmarna en rad aktiviteter, exempelvis:

 • Föreläsningar
 • Träning, exempelvis den viktiga träningen i varmt vatten
 • Studiecirklar
 • Resor
 • Hobbyverksamhet

Över 1 miljon personer i Sverige har reumatisk sjukdom

Alla kan få en reumatisk sjukdom, även små barn. Många diagnoser drabbar i första hand kvinnor. Reumatiska sjukdomar kan angripa allt från de stora lederna till de små, små kärlen i kroppen. Man räknar med att det finns över 80 olika diagnoser. Några av de vanliga diagnoserna som våra medlemmar har är ledgångsreumatism, artros, SLE, Sjögrens syndrom, fibromyalgi och ankyloserande spondylit. Förbundet samlar och förmedlar viktig och aktuell kunskap som används på olika sätt till exempel:

 • Genom medlemstidningen Reumatikervärlden och hemsidan
 • Medlemmarna får möjlighet att öka sina kunskaper via patientskolor, föreläsningar och aktiviteter av olika slag.
 • Vårdpersonal får aktivt erfarenhetsutbyte i Patientskolor, där lokala reumatikerföreningar arbetar i samverkan med flera yrkesgrupper inom primärvården.
 • Förbundet har tagit fram ett särskilt material (Hälsa välkommen) för att underlätta mötet mellan vården och personer som inte talar så bra svenska.
 • Reumatikerförbundet utbildar forskningspartners, speciellt utbildade personer med reumatisk sjukdom, som sedan deltar i forskningsprojekt.

Påverka beslutsfattare

Förbundet arbetar aktivt med att skriva debattartiklar, hålla kontakt med politiker och med sjukvården. Förbundet är remissinstans. Via distrikten och de lokala föreningarna pågår också påverkansarbete regionalt och lokalt.

Reumatikerförbundet gör mer

 • Vi har ett nära samarbete med den fristående organisationen Unga Reumatiker.
 • Företag har idag möjlighet att testa och få sina produkter godkända som "Lättöppnad förpackning" av Reumatikerförbundet.
 • Förbundet deltar aktivt i den internationella utvecklingen via deltagande i både nordiska, europeiska och världsomspännande organisationer kring reumatiska sjukdomar.
Vi arbetar för reumatikers rätt till ett bra liv

Reumatikerförbundet och dess föreningar har under 2018 tjänat:

838 808 :-

Reumatikerförbundet är, via Reumatikerfonden, i dag den största enskilda givaren till svensk reumatologisk forskning. Genom förbundets nära kontakter med forskningen får förbundets medlemmar de senaste kunskaperna om diagnoserna och dess behandling.

Läs mer om Reumatikerförbundet här: https://reumatikerforbundet.org/