Riksförbundet FUB

FUB arbetar för att barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.

Vi är drygt 25 000 medlemmar i cirka 150 lokalföreningar runt om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB – och även många andra som delar vår vision om ett samhälle för alla.

Utvecklingsstörning

Den som har en utvecklingsstörning har svårare att förstå och lära sig nya saker, men alla kan utvecklas. Med ett personligt stöd, gott bemötande och bra hjälpmedel kan svårigheterna bli mindre och utmaningar besegras.

Vad vi gör

FUB:s långsiktiga mål är att personer som har en utvecklingsstörning ska ha samma rättigheter och samma möjligheter till delaktighet i samhället och självbestämmande som andra utan utvecklingsstörning har.

Riksförbundet FUB arbetar med intressepolitiskt påverkansarbete och kunskapsspridning på nationellt plan. I FUB:s länsförbund drivs regionala frågor och i de många lokala FUB-föreningarna drivs aktiviteter som riktar sig till medlemmarna och i flera av dessa föreningar bedrivs även intressepolitiskt påverkansarbete gentemot kommunerna.

För delaktighet och tillgänglighet, mot fördomar och diskriminering

Riksförbundet FUB och dess föreningar har under 2018 tjänat:

601 142 :-

Klippan (www.fub.se/klippan) är FUB:s medlemmar som själva har utvecklingsstörning. Klippan-sektioner finns även på läns- och lokalnivå på vissa orter i landet.

Välkommen att lära dig mer om FUB på www.fub.se.