Riksförbundet Unga Musikanter

Riksförbundet Unga Musikanter (RUM) är en ideell rikstäckande organisation för alla barn och unga som sjunger, dansar eller spelar teater.

Vi arbetar aktivt för att främja barn och ungas möjligheter till att utöva musik både genom ekonomiskt stöd till de föreningar som engagerar unga musikanter och genom samhällsengagemang och påverkan gentemot ansvariga politiker. Vi strävar även efter att främja föreningslivet överlag och anser det viktigt att unga människor får utbildning kring hur föreningsverksamhet och organisationer fungerar.

Många av våra medlemmar finns på de svenska musik- och kulturskolorna. Organisationen har idag omkring 40 000 medlemmar i åldrarna 6-25, indelade i 24 olika distrikt som omfattar 444 föreningar. RUM bildades 1973 och 1978 blev vi en fristående ungdomsorganisation. Alla unga som håller på med musik är välkomna att starta en förening hos oss! RUM är helt partipolitiskt och religiöst obundna.

RUM anordnar varje år en egen festival för barn och unga: MusikRUM. Sedan 2009 hålls festivalen varje år i Västerås där det under tre dagar samlas föreningar, ensembler, orkestrar och klasser från hela Sverige samlas för att tävla mot varandra, inspireras i workshops och samspela med kända artister och orkestrar.

Barn och ungas chans till att spela musik

Riksförbundet Unga Musikanter och dess föreningar har under 2018 tjänat:

112 909 :-

Läs mer om Riksförbundet Unga Musikanter här: http://www.rum.se/