Rikshemvärnsrådet

Rikshemvärnsrådet och dess föreningar har under 2018 tjänat:

1 965 :-

Läs mer om Rikshemvärnsrådet här: http://radet.hemvarnet.se/