Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

RSMH arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges goda förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv.

För att öka kraften i våra krav behöver vi stöd från ALLA som sympatiserar med vårt arbete - även från Dig som inte själv brukar psykiatrin. Det bästa sättet att stödja oss är att bli medlem.

RSMH - Riksförbundet för Social och Mental Hälsa och dess föreningar har under 2018 tjänat:

146 142 :-

Läs mer om Riksförbundet för Social och Mental Hälsa här: http://www.rsmh.se/