SIOS samlar etniska minoritetsorganisationer

Samarbetsorgan för etniska organisationer, SIOS är en ideell intresseorganisation som är partipolitiskt och religiöst obunden. SIOS har verkat sedan 1973 och representerar erkända och icke erkända etniska minoriteter som har varit etablerade i Sverige i flera decennier.

Vi företräder över 75 000 medlemmar med olika etniska bakgrunder i ett tjugotal etniska riksorganisationer som vill bedriva språk- kultur och identitetsbevarande verksamhet samt främja delaktighet och samhällsengagemang.

SIOS vill vara en samlande kraft som representerar etniska grupper och organisationer i dialog med regeringen, de politiska partierna, det civila samhället och alla demokratiska krafter för att förverkliga ett öppet, demokratisk och mångkulturellt samhälle.

SIOS målsättningar inom mångfaldspolitiken innefattar tre fokusområden: Språk, kultur och identitet; Jämlikhet och mångfald samt Utveckling av demokratin och fullvärdigt medborgarskap.

Vårt uppdrag är att verka för att mångfaldspolitiken skall genomsyra alla samhällssektorer, stärka delaktighet och inflytande för etniska grupper och organisationer i Sverige samt synliggöra våra gruppers betydelse för samhällets berikande, utformning och utveckling. 

SIOS har en vision om ett framtida mångkulturellt- och mångspråkigt Sverige som kan uppnås som resultat av en ömsesidig integrationsprocess som sker i samverkan mellan majoritetsbefolkning och minoritetsgrupper.

För att denna vision ska realiseras krävs en klar definierad minoritetspolitik och en valfrihet som bejakar mångkultur som politiskt ideal och som ska förstärkas så att samhället respekterar de val som etniska minoriteter och enskilda individer gör. Vidare förutsätts majoritetssamhällets respekt och acceptans för realisering av ett mångkulturellt och mångspråkigt Sverige samt implementering av en äkta språklig och kulturell pluralism.

Vi är ett samarbetsorgan för etniska organiationer

SIOS och dess föreningar har under 2018 tjänat:

2 964 :-

SIOS vill att Sverige är ett öppet och inkluderande samhälle som byggs och utvecklas genom att tillvarata varje medborgares intresse och unika resurser. Denna process skall präglas av dialog, valfrihet, jämlikhet och rättvisa, viljan att bygga ett samhälle för alla genom att t ex motverka strukturer som diskriminerar och exkluderar.

Läs mer om Samarbetsorgan för Etniska Organisationer i Sverige här: http://www.sios.org/