SPF Seniorerna

SPF, Sveriges Pensionärsförbund är en medlemsorganisation för alla som har rätt till pension oavsett ålder och är politiskt och religiöst obundet. SPF har cirka 270 000 medlemmar, drygt 830 föreningar och 27 distrikt. SPF är för nuvarande den snabbast växande seniororganisationen.

Vad gör vi?

SPF arbetar för en alert och synlig äldrepolitik. I förbundets 830 föreningar sjuder det av gemenskap och aktivitet.

Äldrepolitik

SPF verkar för att Sverige har en bra äldrepolitik, inte minst den ekonomiska. SPF samverkar i Regeringens Pensionärskommitté och samtalar med riksdagens utskott, de politiska partierna och de olika statliga myndigheterna i äldrefrågor. SPF är remissinstans för regeringens förslag som rör äldre i samhället.

SPF verkar i pensionärsråd i kommuner och landsting och bildar opinion i viktiga äldrefrågor. I SPFs arbete är inflytande, valfrihet och livskvalitet tre viktiga ledord.

Folkhälsa och kompetensutveckling

SPF arbetar med folkhälsa och friskvård. De lokala föreningarna har mängder av aktiviteter. SPF arrangerar årligen nio riksmästerskap. Vidare står kompetensutveckling högt i kurs hos SPFs  medlemmar. Föreningarna erbjuder en mängd studiecirklar, föreläsningar och kulturaktiviteter liksom intressanta resor, rundvandringar och studiebesök.

I SPF finns gemenskap

En viktig uppgift för de lokala föreningarna är att hitta olika aktiviteter som stimulerar till gemenskap. Enbart fantasin sätter gränser. Modevisningar och kåserikvällar förekommer liksom pimpelfiske, skoterfärder och kaffekalas. SPF ger också ut medlemstidningen Veteranen med 9 nummer per år.

Vi har aktiviteter som stimulerar gemenskap!

Sveriges Pensionärsförbund och dess föreningar har under 2018 tjänat:

181 780 :-

Hur började det?

SPF bildades som Sveriges Folkpensionärers Riksförbund, SFRF, 1939 i Göteborg med omnejd och bestod av kommunister och syndikalister. I början av 1940-talet fanns cirka 500 000 ålderspensionärer över 67 år. Sextiotvå procent av dem hade så låga inkomster att de fick behovsprövade bidrag främst så kallat fattigvårdsunderstöd.

Allmän folkpension började betalas ut 1914 till alla medborgare som fyllt 67 år. År 1947 fick fortfarande sexton procent av de äldre pengar från fattigvården.

Idag är antalet seniorer 65+ mångdubblat till cirka 1,8 miljoner och cirka var fjärde röstande är numera pensionär.

Läs mer om SPF - Sveriges Pensionärsförbund här: http://spfpension.se/