Svenska Båtunionen

Sverige är med sin långa kust, stora skärgårdsområden och ca 95 000 farbara sjöar och kanaler ett unikt land för båtliv. Det finns närmare en miljon fritidsbåtar i Sverige och båtlivet är en av Sveriges största folkrörelser med över två miljoner utövare, spridda över hela landet.

Båtägarna är oftast medlemmar i en båtklubb och Svenska Båtunionen organiserar f n ca 900 av de 1 000 båtklubbar som beräknas finnas i landet. Dessa klubbar utgör med sina ideella krafter grunden för Svenska Båtunionens främjandeverksamhet.

Ett säkert båtliv är ett av organisationens viktigaste verksamhetsområden. Vi arbetar tätt ihop med Nämnden För Båtlivsutbildning, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen och studieförbunden för att höja den nautiska kompetensen och genom säkerhetsbesiktning och egenkontrollprogram få säkrare fritidsbåtar.

Vi båtmänniskor är miljömedvetna. Främsta anledningen till det är vårt behov av naturupplevelser. Därför utbildar vi miljöombud i Båtklubbar och Båtförbund så att dessa kan sprida sina kunskaper. Vi samarbetar också ständigt med andra organisationer för att kunna ligga långt fram i miljöarbetet. 

För båtklubben är ofta hamnanläggningen en viktig förutsättning för båtlivet. Svenska Båtunionen har en bred kompetens inom detta område och kan bidra med rådgivning för drift, utformning, säkerhet, miljö, teknik och juridik mm. 

Våra ungdomar är extra viktiga i vår verksamhet. Vi vill på olika sätt bidra till att dessa nya båtmänniskorna ges en bra utbildning och förstår vikten av gott omdöme till sjöss.

Säkerhet och gott omdöme!

Svenska Båtunionen och dess föreningar har under 2018 tjänat:

8 630 :-

Som riksorganisation skall Svenska Båtunionen och de regionala båtförbunden föra klubbarnas, det vill säga båtlivets, talan nationellt och internationellt. Vår målsättning är att tillsammans skapa det goda båtlivet

Här kan du läsa mer om Svenska Båtunionen!