Svenska Diabetesförbundet

Svenska Diabetesförbundet är en intresseorganisation för personer med diabetes som styrs av medlemmarna. Vi arbetar för de med diabetes ska få en vardag som fungerar på bästa sätt.

Svenska Diabetesförbundet är en ideell intresseorganisation för personer med diabetes och deras närstående. Runt om i Sverige finns våra 24 000 medlemmar organiserade i ett hundratal lokala organisationer som tillsammans arbetar för att minimera konsekvenserna av diabetes. För att lyckas med detta arbetar vi med att bevaka och påverka makthavarna i viktiga frågar som rör diabetes och att sprida information och kunskap om sjukdomen.

Idag beräknas runt 350 000 svenskar ha diabetes men mörkertalet är stort och troligen finns det fler som lever med diabetes än vad som idag är känt. Diabetes är inte en utan flera olika sjukdomar med olika orsaker. De två mest kända och vanligaste formerna av diabetes är typ 1- och typ 2-diabetes. Den gemensamma nämnaren är att sockerhalten i blodet är för högt.

För att vardagen med diabetes ska fungera på bästa sätt så finns det många viktiga frågor som vi bevakar och arbetar aktivt för. Det kan vara allt från att vården ska vara jämlik och bygga på aktuell kunskap till möjligheten att få en likvärdig skolgång till att möjligheten att ta och behålla högre körkortsbehörigheter.

Så styrs Svenska Diabetesförbundet

Svenska Diabetesförbundet är en intresseorganisation för personer med diabetes som styrs av medlemmarna. Förbundets högsta beslutande organ är riksstämman som hålls vart tredje år. På riksstämman väljs förbundsstyrelsen som leder arbetet mellan riksstämmoåren.

Runt om i Sverige finns våra läns- och lokala diabetesföreningar som arbetar regionalt och lokalt för personer som lever med diabetes. Det är i våra diabetesföreningar som medlemmarna finns. Medlemmar under 30 år har möjligheten att delta i Ung Diabetes verksamhet.

Förbundskansliet är beläget i Sundbyberg utanför Stockholm.

Vi har 24 000 medlemmar!

Svenska Diabetesförbundet och dess föreningar har under 2018 tjänat:

455 334 :-

På http://www.diabetes.se/ kan du läsa mer om vårt arbete och om diabetes. Du kan även följa vårt arbete på www.facebbok.com/svenskadiabetesforbundet eller www.twitter.com/diabetes_sv