Svenska Epilepsiförbundet

Svenska Epilepsiförbundet är en ideell intresseorganisation som verkar för bättre livskvalitet för personer med epilepsi och deras anhöriga. Vi ger information, råd och stöd till den som möter epilepsi i sin familj, i skolan, på sitt arbete eller på annat sätt.

Epilepsi kan uppstå när som helst i livet hos vem som helst. Det finns minst 60 000 personer i Sverige som har epilepsi, varav 10 000 är barn. Det innebär att de då och då får epileptiska anfall. Anfallen kan komma olika ofta hos olika människor, alltifrån ett eller ett par anfall under hela livet till flera anfall varje dag och börjar alltid mycket plötsligt. De varar från sekunder till minuter och slutar av sig själva. Oftast är medvetandet mer eller mindre påverkat under anfallet.

Familjen och anhöriga

Som förälder till barn med epilepsi söker man kunskap om diagnosen, men också kunskap om hur andra föräldrar i samma situation lever sitt liv. Man behöver platser där man kan mötas och dela med sig av sina erfarenheter vad gäller t ex skola, familjeliv, fritid och framtid. Den lokala epilepsiföreningen kan vara en lämplig mötesplats, förbundets föräldrakommitté utgör ett komplement och svarar på frågor. Att åka på familjeläger är en utmärkt chans att byta erfarenheter och träffa andra i liknande situation, både för barn, syskon och föräldrar.

Alla som har en person med Epilepsi i familjen är en anhörig. För Epilepsiförbundet är det viktigt att nå ut till olika grupper av anhöriga med kunskap om epilepsi för att där igenom få en ökad förståelse för epilepsins ibland mångfacetterade konsekvenser i vardagen.

Ungdomar med epilepsi

Unga med epilepsi har ett eget forum och träffas på sin egen hemsida. Ungdomar behöver tala om andra saker än vuxna, och förbundets ungdomssektion kan vara nyckeln till gemenskap, personlig utveckling och att tänja sina gränser. Varje år arrangerar förbundets ungdomssektion ett uppskattat sommarläger för ungdomar med svår epilepsi.

Vi arrangerar sommarläger för ungdomar

Svenska Epilepsiförbundet och dess föreningar har under 2018 tjänat:

21 596 :-

Vad gör förbundet?

Epilepsiförbundet bevakar och driver samhällsfrågor som berör personer med epilepsi, ger stöd i vardagen och stimulerar epilepsiforskning. Övergripande ansvarar förbundet för frågor kring, intressepolitik och påverkansarbete t ex i sjukvårdsfrågor. Förbundskansliet ger råd och stöd samt information till medlemmar, allmänheten, institutioner och myndigheter och anordnar olika aktiviteter t ex informatörsutbildning och ordförandeträffar.

Vi erbjuder också en mötesplats för samtal, gemenskap och inspiration i våra epilepsiföreningar runt om i landet. Förbundet har omkring 4 000 medlemmar.

Läs mer om Svenska Epilepsiförbundet här: http://epilepsi.se/