Svenska Folkdansringen

Svenska Folkdansringen, är en rikstäckande organisation för alla åldrar, vars ändamål är att studera, sprida kännedom om, levandegöra samt föra vidare svensk folklig kultur.

Verksamheten omfattar huvudsakligen områdena dans, lek, musik, sång, klädskick, hantverk, matkultur, folktro samt seder och bruk.

Verksamheten skall bedrivas och vidareutvecklas under kamratliga och sunda former så att kontakterna mellan olika åldrar främjas och förståelse skapas för olika folk och deras kultur både nationellt och internationellt.

Folkdansringen består av 320 föreningar med 14 000 enskilda medlemmar. Riksstyrelsen väljs vid Riksstämma vartannat år.

Vi verkar för att förståelse skapas mellan olika kulturer

Svenska Folkdansringen och dess föreningar har under 2018 tjänat:

356 228 :-