Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbund

Hemslöjd handlar om lusten till det handgjorda – glädjen och stoltheten i att skapa själv. Inom Hemslöjden finns kunskap om hur du med material, tekniker, återbruk och handens färdighet kan bidra till ett hållbarare samhälle.

Hemslöjden är en ideell organisation med fler än 89 föreningar runt om i hela landet. Genom kurser, utställningar, föreläsningar och andra aktiviteter jobbar föreningarna för att slöjden ska utvecklas och vara ett självklart val för den som är intresserad av handgjort skapande. Oavsett om du är nybörjare eller expert finns massor av möjligheter inom vår verksamhet. I Slöjdkalendern på hemslojden.org hittar du allt som pågår!

I mer än hundra år har Hemslöjden samlat och utvecklat kunskaper om användning av naturmaterial, återbruk och tillverkning av föremål som håller länge. Kunskaper som handlar om hur en med bara händerna och smarta val och kan bidra till ett hållbarare samhälle. För dig som tycker dessa frågor är viktiga är Hemslöjden en organisation för dig.

Hemslöjden ger ut tidningen Hemslöjd, Sveriges största tidning om slöjd, hantverk, konsthantverk och DIY, och ger ut böcker som inspirerar till eget skapande på Hemslöjdens förlag. Sätergläntan, Institutet för slöjd och hantverk är Hemslöjdens utbildningssäte och en mötesplats för slöjd och hantverk med treåriga utbildningar inom yrkeshögskolan och kortkurser.

Med händerna formar vi framtiden!

Hemslöjdsförbundet och dess föreningar har under 2018 tjänat:

6 566 :-

På Hemslöjdens hemsida hemslojden.org kan du läsa mer.