Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet är en av landets äldsta folkrörelser och är uppbyggd av 22 länsföreningar och cirka 350 jaktvårdskretsar.

Föreningen bildades 1830 med syftet att rädda vilda djur från utrotning. 2014 är medlemsantalet cirka 150 000 medlemmar. Svenska Jägareförbundet är trots sin ålder en modern organisation med klara etiska riktlinjer, en värdegrund (öppenhet, respekt och ansvar) och arbetet bedrivs med utgångspunkt från forskning och fakta. Ett unikt element är att förbundetfortfarande framgångsrikt arbetar för att att skapa goda förutsättningar för viltet, vilket har medfört rika viltstammar över hela landet. Antalet anställda är ungefär 100 stycken.Vårt arbete har gett rika viltstammar i hela landet

Vårt arbete har gett rika viltstammar i hela landet

Svenska Jägareförbundet och dess föreningar har under 2018 tjänat:

23 377 :-

Läs mer om Svenska Jägareförbundet här: http://jagareforbundet.se/