Svenska Pistolskytteförbundet

Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF) är riksorganisation för landets skytteföreningar. SPSF har till uppgift att främja och utveckla skyttet med pistol och revolver samt att verka för ökad skjutskicklighet och ansvarsfull hantering av dessa tävlingsvapen.

Svenska Pistolskytteförbundet har många olika discipliner på sitt program och varje disciplin har sina enskilda karaktärer. Att bedriva pistolskytte ställer stora krav på utövarens säkerhetsmedvetande och omdöme, därför genomgår alla som skjuter pistol en standardiserad grundutbildning som leder till ett ”körkort för pistolskytte”. Pistolskyttekortet utgör ett bevis på att innehavaren har de kunskaper och färdigheter som är nödvändiga för att delta i Förbundets verksamhet. I grundutbildningen måste skytten utöver ren skjutteknik, och lära sig ingående kunskap om de säkerhetsregler som styr verksamheten.

Vi verkar för ökad skicklighet och säkerhet för tävlingsvapen

Svenska Pistolskytteförbundet och dess föreningar har under 2018 tjänat:

87 662 :-

Läs mer om Svenska Pistolskytteförbundet här: http://www.pistolskytteforbundet.se/