Svenska Röda Korset

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation. Vi finns över hela världen och består av miljontals frivilliga som kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof. Vi finns på plats och arbetar förebyggande för att en katastrof inte ska hända, är redan där om den ändå sker, och vi stannar kvar när alla andra gett sig av.

Varje dag räddar Röda Korset liv och ger hopp till utsatta människor världen över. Vi bidrar med allt från rent vatten, mat, sjukvård och mänsklig omtanke till att återförena splittrade familjer på flykt. I Sverige bryter vi bland annat ensamhet, hjälper till med läxor och stöttar dem som flytt från krig, förföljelse och terror.

Vi kan hjälpa där ingen annan kan

Röda Korset har fått ett unikt uppdrag av världens stater att hjälpa människor i konflikter. Mandatet står inskrivet i den internationella humanitära rätten. Tack vare det, vår neutralitet och vår opartiskhet kan vi ta oss in i oroshärdar och krigszoner dit andra organisationer inte når.

Vi kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof

Svenska Röda Korset och dess föreningar har under 2018 tjänat:

812 177 :-

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation. Katastrofen kan vara liten eller drabba många – nära eller långt borta. Tack vare våra miljoner frivilliga världen över kan vi finnas på plats före, under och efter en katastrof. Tillsammans räddar vi liv och ger hopp. Varje dag, i Sverige och världen

Läs mer om Svenska Röda Korset här: http://www.redcross.se/