Sverigefinska Riksförbundet RSKL

Sverigefinska Riksförbundet är en kultur-, fritids- och intresseorganisation för finsktalande i Sverige.

RSKL 123 medlemsföreningar runt om i landet med över 12 000 personmedlemmar. RSKL verkar för det finska språket och för den finska kulturen i Sverige och sedan minoritetslagen SFS 2009:724 trädde i kraft. Sverigefinska Riksförbundet och våra medlemsföreningar är företrädare hela den nationella minoriteten.  

Vi är samrådspart med det allmänna och intressebevakare för våra medlemmar och andra finsktalande sverigefinnar eller personer med finskt påbrå. Vi deltar i samråd enligt minoritetslagen på kommun-, landstings- och på riksnivå, när den nya svenska minoritetspolitiken tillämpas i praktiken.

Likaså är vi aktiva inom kulturens olika områden både som utövare, publik och som aktörer inom den regionala samverkansmodellen för kultur.  Vi har  t ex ett eget sverigefinskt amatörteaterförbund, många folkdansgrupper, aktiva skribenter, kunniga fotokonstnärer, barnkulturproducenter etc. Också sverigefinska pensionärer RSE och Sverigefinska idrotts- och motionsförbundet tillhör vår krets.

För barn och barnfamiljer arrangerar vi tvåspråkiga Mukulatfest-barnkulturfestivaler och för ungdomar bl. annat lägerskolor, utbildning i ledarskap och ungdomsparlament.

För äldre sverigefinnar är det viktigt att få äldreomsorg på finska när behovet uppstår. Våra yngsta har rätt till förskola på finska i Sverige.

Vi vårdar och utvecklar det finska språket och den finska kulturen som en del av det svenska kulturarvet. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och vi agerar som en del av det svenska samhället. Våra medlemmar, hela organisationen och alla sverigefinnar med sina många kontakter och sina starka finska rötter förenar Sverige och Finland.

RSKL verkar för det finska språket och kulturen i Sverige

Sverigefinska Riksförbundet och dess föreningar har under 2018 tjänat:

140 116 :-