Sveriges Blåbandsförbund

Blå Bandet vill skapa attraktiva alkoholfria alternativ genom de aktiviteter och den verksamhet som bedrivs. Vi vill särskilt värna om att barn och ungdomar får en trygg och drogfri uppväxt. Det behövs information och kunskap, glädje och engagemang.

Blå Bandet är en ideell organisation som arbetar för ett bättre samhälle och för en alkohol- och drogfri livsstil. Varje medlem är viktig för att nå ut till människor i olika åldrar och med varierande intressen. Varje medlem kan fungera som en positiv i förebild i vardagen.

Blå Bandet finns ute i landet med lokala 100-talet Blåbandsföreningar med 8.075 medlemmar och vi har även ett aktivt ungdomsförbund, Sveriges Blåbandsungdom.

Solidariskt och Förebyggande

Genom information och kunskap till bl.a. föräldrar, visar vi på hur värdefullt det är att barn- och ungdomar får växa upp i en alkoholfri miljö. Vi utbildar personal inom mödra- och barnhälsovården samt inom barnomsorgen, hur alkohol kan diskuteras utan att uppfattas som pekpinnar. Med studiecirklar, folkbildning och kulturarrangemang når vi många människor.

Alkoholfrågan är ofta tabubelagd och många barn får axla manteln och dölja familjens hemlighet. Något måste göras för att minska antalet barn som drabbas!

Blå Bandet arbetar därför förebyggande med olika föräldrastödsmetoder. Genom utbildningar, studiematerial, broschyrer m.m. ges underlag för diskussioner om alkohol för vuxna kring de små barnen.

Det är angeläget att skolor, idrottsföreningar och församlingar antar en alkoholpolicy. Blå Bandet kan hjälpa till med detta. Inom idrotten är det självklart att man ska mötas av alkoholfri verksamhet, särskilt när det gäller barn och unga.

Information, opinion och Påverkan

Blå Bandet arbetar för en alkoholpolitik där människor som inte vill eller kan leva med alkoholen står i centrum. Vi vill att solidaritet och omtanke för våra medmänniskor ska prägla alkoholpolitiken.

Därför ett blått band!

Blå Bandet föddes i USA 1876. Krögaren Francis Murphy blev kristen när han satt i fängelse för olaglig spritförsäljning. Efter frigivningen började han samla folk för helnykterhet på kristen grund. Idén kom till Sverige och fick fäste genom att tidningen Blå Bandet började ges ut 1883. Året därpå bildades den första föreningen och ytterligare två år senare riksorganisationen. Symboliken med det blå bandet hämtade Murphy från Bibeln (4 Mos 15:38-39) och skulle vara ett tecken för alla som avlade nykterhetslöftet. Formuleringen i den nya bibelöversättningen är numera ändrad men innebörden är densamma.

Ditt ställningstagande gör skillnad!

Blå Bandet är en nykterhetsorganisation på kristen grund som engagerar människor för personlig helnykterhet. 

Genom att bli medlem i Blå Bandet stödjer du vårt drogförebyggande arbete och är på så sätt med och bidrar till ett tryggare och bättre samhälle. Du bidrar du också till att fler alkoholfria mötesplatser kan arrangeras.

Ett bättre samhälle med en alkohol- och drogfri livsstil

Sveriges Blåbandsförbund och dess föreningar har under 2018 tjänat:

33 172 :-

BLÅ BANDETS VISION ÄR:
Ett tryggt samhälle fritt från alkohol och andra droger där alla människor har lika värde.

Läs mer om Sveriges Blåbandsförbund här: http://www.blabandet.se/