Sveriges Fibromyalgiförbund

Fibromyalgiförbundet är ett patientförbund som satsar alla sina resurser på diagnosen fibromyalgi. Vi arbetar för att samhället genom medicinska, sociala och ekonomiska åtgärder ska underlätta situationen för alla fibromyalgidrabbade.

För att lyckas uppnå detta fokuserar vi mycket på att öka kunskapen om fibromyalgi hos sjukvård, försäkringskassa, kommun och allmänhet.

Förbundet har i dagsläget 45 lokala föreningar runt om i landet. De lokala föreningarna är en mötesplats för personer med fibromyalgi att träffa andra som befinner sig i samma situation och som förstår hur det är att leva med fibromyalgi. Föreningarna erbjuder gemenskap, stöttning, tillgång till studiecirklar, föreläsningar och övriga aktiviteter.

Vi arbetar för att underlätta situationen för alla med fibromyalgi

Sveriges Fibromyalgiförbund och dess föreningar har under 2018 tjänat:

27 860 :-

Text till bild: Göteborgs Fibromyalgiförening arrangerade ”FibromyalgiMarschen” på Internationella Fibromyalgidagen den 12 maj 2013.

Här kan du läsa mer om Sveriges Fibromyalgiförbund!