Sveriges Frimärksungdom

Som medlem i Sveriges Frimärksungdom får du ta del av mycket information som rör frimärksamlandet. Du får vara med i vår gemenskap, åka på läger, besöka utställningar och mycket mera.

Vi lär dig också hur du ska samla på frimärken, hur du ska förvara dina frimärken. Man får även som filatelist i SFU lära sig allt om filateli, så som brev, stämplar, frankostämplar, helsaker mm.

Medlemstidning och brev från Stampe

Du får vår fina medlemstidning 6 gånger per år där du kan läsa om frimärken, arrangemang, ja allt som har med SFU och frimärken att göra. Du får även brev från vår maskott, Stampe. Stampe brukar skicka ut ett brev och försöka lära dig om en massa roliga frimärkssaker. Och så brukar Stampe skicka med en massa roliga saker i sina brev.

Skolarbetet kan bli mycket roligare om man använder frimärken, vykort med mera.  Tänk dig när du läser om Sverige att samtidigt göra en frimärkssamling om olika landskap, orter och mycket mer.

Vi hjälper våra föreningar med tips och råd, vi har en ledarhandbok med 3 ungdomshäften till för olika övningar och kunskaper.

Vi har även tagit fram 4 häften med olika samlingsområden som tips, för lärare som vill använda filatelin som hjälp i skolarbetet. Finns naturligtvis att tillgå även för våra föreningsledare.

Målsättning för Sveriges Frimärks Ungdom

 • att stimulera medlemmarna till aktiv medverkan i distriktets arbete
 • att informera om och propagera för frimärkssamlande 
 • att bedriva viss utbildningsverksamhet
 • att framställa mötes- och informationsmaterial
 • att arrangera och medverka till frimärksutställningar för ungdom
 • att stödja och stimulera utgivning av filatelistisk litteratur
 • att genom demokratisk skolning träna medlemmarna att ta ansvar
 • för gruppens gemensamma beslut och främja utvecklingen till själv-
 • ständiga samhällsmedborgare med intresse för omvärlden, främja
 • personligt engagemang och känsla för internationellt medansvar.
 • att få med andra samlarintressen bland ungdomar i gemenskapen
 • att försöka få flera lokala klubbar att starta upp verksamhet
 • att försöka få igång mera om integrationsfrågor, nya medlemmar
 • att vara lyhörda för våra klubbar och hjälpa dem att uppnå sina mål
 • att hela tiden försöka värva flera medlemmar
Välkommen till Sveriges Frimärksungdom!

Sveriges Frimärksungdom och dess föreningar har under 2018 tjänat:

153 463 :-

Sveriges Frimärksungdom är till för dig som vill som vill lära dig mer om filateli och frimärkssamlandet. Här kan du läsa mer om vår verksamhet och även lära dig om frimärkssamlandet. SFU är en rikstäckande organisation för frimärkssamlare i huvudsak åldrarna 6-25 år med lokala klubbar över hela landet. SFU har cirka 60 föreningar och runt 2000 medlemmar.

Läs mer om Sveriges Frimärksungdom här: http://www.sfu.se/