Sveriges Hembygdsförbund

Sveriges Hembygdsförbund är riksorganisation för en av landets största folkrörelser, hembygdsrörelsen.

Föreningarna är helt självständiga, de drivs ideellt och är öppna för alla. Föreningarna samverkar regionalt i 26 hembygdsförbund och nationellt i Sveriges Hembygdsförbund. Verksamheten är partipolitiskt och religiöst obunden och vilar på en gemensam värdegrund:

”Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden. Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den är öppen för alla, oavsett bakgrund. Den respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum. Hembygdsarbetet skapar gemenskap, trygghet och identitet. Intresset för kulturarvet är drivkraften i engagemanget för hembygden. Här möts alla generationer.”

Gemensamt för hembygdsrörelsens alla föreningar är intresset för en plats och dess historia, miljö och människor. Föreningarna kan arbeta med

 • Dokumentation
 • Bokutgivning
 • Samlingar
 • Utställningsverksamhet
 • Guidningar
 • Berättarkvällar
 • Historiska arkiv
 • Byggnadsvård
 • Naturvård
 • Marknader
 • Tidsresor
 • Traditionsfirande
 • Barn- och skolaverksamhet
 • Bygdeutveckling
 • Lokal opinionsbildning
 • Kurser och studiecirklar

… för att nämna några saker, det beror på engagemanget. Vi rekommenderar en upptäcksfärd på www.hembygd.se bland alla aktiviteter, föreningar och regionala hembygdsförbund. Besök också vår lokalhistoriska databas www.bygdeband.se och hitta din egen historia.

Sveriges Hembygdsförbund och dess föreningar har under 2018 tjänat:

438 288 :-

Det finns ca 2 000 hembygdsföreningar över hela Sverige. Tillsammans har de ca 430 000 medlemmar. På landsbygden verkar föreningen ofta i en by eller en socken. I större städer är ofta kyrkoförsamlingen det geografiska området för föreningen.

Läs mer om Sveriges Hembygdsförbund här: http://www.hembygd.se/