Sveriges Körförbund

Sveriges Körförbund är en medlemsorganisation som företräder körsången i Sverige.

Vår verksamhet syftar till en långsiktig utveckling av körlivet i Sverige samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete. Vi har en stark förankring både inom den breda amatörkulturen, hos de professionella körerna och i den internationella körvärlden. 

Förbundet är en riksomfattande, självständig organisation som är partipolitiskt och ideologiskt neutral. Verksamheten grundar sig på alla människors lika värde, på demokrati och mångfald.

Vi utvecklar Körsverige genom att arrangera festivaler, konserter och workshops. Vi förmedlar information om vår verksamhet, om festivaler och annat som händer i körvärlden genom tidningen Körsång, genom digitala nyhetsbrev, sociala medier och vår hemsida. Vi erbjuder våra medlemmar rabatter på sådant som kan berika och förenkla körernas verksamhet. 

Vi företräder körsången i Sverige

Sveriges Körförbund och dess föreningar har under 2018 tjänat:

76 051 :-

Sveriges Körförbund är en medlemsorganisation med ca 11.000 medlemmar och 300 medlemskörer i alla genrer och alla åldersgrupper. 

Läs mer om Sveriges Körförbund här: www.sverigeskorforbund.se