Sveriges Orkesterförbund

Verksamhetsidé: "Sveriges Orkesterförbund skall vara det ledande förbundet för att företräda, bevara och utveckla alla orkesterformer i Sverige."

 

Sveriges Orkesterförbund (Association of Swedish Orchestras) har en historia från 1928 och från två grundarorganisationer.  SOF har idag ca 290 medlemsorkestrar med 10 000 musiker inom bland andra blås-, kammar- och symfoniorkester, storband och sextetter. Du kan även vara med i SOF som enskild medlem.

Uppdrag

SOF har skapat och deltar i flera olika samarbeten med andra förbund. Gemensamt driver vi fritidssektorns krav för att få en bättre verksamhet i våra föreningar.

  • SOF verkar genom politisk påverkan,
  • Massmedial påverkan, 
  • Fortbildning/ utbildning,
  • Projekt,
  • Festivaler/ tävlingar

SOF bevakar och arbetar för våra orkestrars möjligheter att framföra konserter, rekrytera nya musiker och få stöd till sin verksamhet. Medlemsorkestrarna spelar ca 3 000 konserter per år med omkring 500 000 i publiken. Genom medlemstidningen Musikant, instrumentförsäkring, olika bidrag, noter med mera försöker vi skapa fördelar för medlemsorkestrarna.

Förbundets tidning, Musikant, kommer till medlemmarna direkt hem i brevlådan fyra gånger per år.

Organisation

SOF är organiserat nio distrikt, med egna styrelser och egna verksamheter. Förbundets dagliga arbete leds av förbundsdirektör Magnus Eriksson med placering i Stockholm. Från 2008 finns Sofia Nygren på 50 % som utvecklingsansvarig och kanslitjänster köps av ArelData i Solna, tidningsproduktion i Umeå och Italien.

Förbundsstyrelsens sju personer leds av förbundsordförande Jörgen Flink.

Välkomna som medlemsorkester eller enskild medlem i Sveriges Orkesterförbund!

Medlemsorkestrarna spelar ca 3 000 konserter per år!

Sveriges Orkesterförbund och dess föreningar har under 2018 tjänat:

85 861 :-

SOF arbetar med att påverka den nationella kulturpolitiken bl. a genom att informera och påverka våra rikspolitiker för att förbättra medlemmarnas villkor.

Förbundet förmedlar ca 1,3 milj. kr i arrangörsstöd från staten till våra medlemmar.

Här kan du läsa mer om Sveriges Orkesterförbund!