Sveriges Ornitologiska Förening

Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige är en ideell miljöorganisation med fokus på vilda fåglar.

SOF-BirdLife är en demokratiskt styrd ideell förening som verkar såväl nationellt som internationellt för att skydda och utforska fågellivet samt sprida och underhålla intresset för fåglar. Föreningen grundades 1945. Vi utger en tidskrift, Vår Fågelvärld, och driver Ottenby Fågelstation.

Förening har tre grundpelare: fågelskydd, fågelintresse och fågelforskning.

Fågelskydd, fågelintresse och fågelforskning.

Sveriges Ornitologiska Förening har under 2018 tjänat:

2 154 :-