Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund är en demokratiskt uppbyggd ideell organisation. Vårt främsta mål är att det ska finnas ett bra fiske i friska och rena vatten med friska fiskbestånd.

Sportfiske är en av Sveriges största fritidsysselsättningar och 1,5-2 miljoner svenskar fiskar varje år. Sportfisket omsätter två miljarder årligen i Sverige, betydligt mer än yrkesfisket. Trots detta har industrifiskets intressen allt för ofta fått gå i första hand när myndigheter och politiker fattat beslut, vilket fått till följd att många fiskarter har fiskats ut. Torsken i Östersjön har uppmärksammats och är nu glädjande nog på väg tillbaka. På Västkusten finns inte längre den artrikedom som kännetecknar ett friskt hav. Förbundet jobbar för en bättre förvaltning av fisket i hav, kust, sjöar och vattendrag. Vi vill att fisket ska ske efter vad de naturliga bestånden tål.

Fiske- och miljövård: Gäddan och abborren

Längs stora delar av ostkusten har fisket efter gädda och abborre försämrats kraftigt. Gäddan och abborren är sportfiskets viktigaste arter och Sportfiskarna kräver krafttag för att reda ut orsakerna och genomföra de åtgärder som krävs för att gäddan och abborren ska komma tillbaka. Sportfiskarna har de senaste åren initierat en kraftfull satsning på fiskevårdsåtgärder för gädda och abborre i projektet Back to big fish.

Värna strömmande vattendrag

Trots att ca 80 % av kapaciteten i svenska vattendrag redan är utbyggd för vattenkraft hotas många av de kvarvarande strömmarna av utbyggnad. När ett vattendrag byggs ut slås många arter ut, fisken och andra arters vandringsvägar stängs och fisket försämras. Genom elcertifikatsavgifter på allas våra elräkningar tvingas vi bidra till utbyggnad av de sista vattendragen. Elcertifikatssystemet är till för att främja miljövänlig el. Sportfiskarna anser inte att ny vattenkraft är miljövänligt och jobbar hårt för att ta få bort Elcertifikatsstödet till vattenkraften.

Fler ska sportfiska!

Ungdomsverksamhet är en av Sportfiskarnas viktigaste frågor. I våra klubbar runt om i landet arrangeras varje år aktiviteter för tusentals barn och ungdomar. Sportfiskarna har de senaste åren gjort flera storsatsningar. Vi har bland annat delat ut bidrag så att våra klubbar kunnat arrangera sommarfiskeskolor, startat satsningen KlassDraget där tiotusentals skolbarn hittills fiskat med våra lokalföreningar. De senaste somrarna har tillsammans med redskapsföretaget Abu och fiskebutiker runt om i landet lånat ut kompletta fiskeset till 8000 barn mellan 9 och 13 år. Varje sommar arrangerar vi nationella ungdomsläger där ungdomar från hela landet får nya kompisar och häftiga fiskeupplevelser.

Vårt mål är att det ska finnas bra fiske i friska och rena vatten

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund och dess föreningar har under 2018 tjänat:

403 480 :-

Antal medlemmar 2012
Individuella: 19 667
Medlem via medlemsklubb: 8201
Ungdomsförbundet: 1568
Beräknat antal medlemmar i övriga föreningar: cirka 23 000
Totalt antal organiserade medlemmar: omkring 52 000

Läs mer om Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund här: http://www.sportfiskarna.se/