Synskadades Riksförbund

Vet du att bankomaten kan prata med dig? Det har vi på Synskadades Riksförbund arbetat fram för att personer med synnedsättning ska kunna ta ut pengar lika lätt som alla andra. Precis sådant sysslar vi med, att förenkla vardagen och göra samhället mer tillgängligt för personer med synnedsättning.

Genom att aktivt delta i samhällsdebatten har vi genom åren fixat:

  • Ticksignal vid övergångsställen
  • Utrop på busshållplatser
  • Ledstråk på tågperronger och på flera sjukhus
  • Talstöd och märkt knappsats i bankomater
  • Punktskrift på medicinförpackningar

Vi arbetar också fram förbättringar som hjälper dig som precis börjat se dåligt att klara vardagen bättre, till exempel genom markeringar med kontrastfärger i trappor och på glasdörrar.

Synskadades Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation av synskadade. Vi bildades 1889 och har idag cirka 14 000 medlemmar. Våra medlemmar är både barn och vuxna, med synnedsättning och seende.

Förbundet är indelat i tre nivåer, lokalföreningar, distrikt och riksnivå. Vidare är några branschföreningar av synskadade medlemmar anslutna till organisationen.

Lokalföreningarna jobbar med kommunala frågor till exempel för en bättre färdtjänst och ledsagarservice. Lokalföreningarna ingår i distrikt som arbetar på landstings- och regionnivå.

Distrikten är anslutna till Synskadades Riksförbund på riksnivå, där vi bland annat arbetar med frågor gentemot regering och riksdag.

Vi samarbetar med flera internationella organisationer för personer med synnedsättning. Nu stödjer vi projekt i till exempel Nicaragua, Tanzania och Vietnam. Vi jobbar nära organisationen Unga synskadade, för dig mellan 12-31år.

Vi förenklar vardagen för personer med synnedsättning

Synskadades Riksförbund och dess föreningar har under 2018 tjänat:

61 384 :-

Lite fakta om synskadade

Begreppet synskadad omfattar både blinda och synsvaga personer. Blinda saknar syn eller kan skilja mellan ljus och mörker. Synsvaga har nedsatt syn som inte kan korrigeras med vanliga glasögon.

Synskadad är den person som upplever stora svårigheter i det dagliga livet på grund av synskadan till exempel att det är svårt eller omöjligt att orientera sig eller att läsa tryckt text.

Den vita käppen är ett hjälpmedel för att orientera i olika miljöer genom att upptäcka hinder som trottoarkanter, trappor eller olika markstrukturer. Den är också en signal till omgivningen att personen är synskadad. Cirka 300 personer har även ledarhundar till sin hjälp.

Det finns uppskattningsvis 100 000 synskadade i Sverige. Majoriteten är äldre som har fått sin synskada vid hög ålder.

Läs mer om Synskadades Riksförbund här: http://www.srf.nu/