Tandvårdsskadeförbundet

Tandvårdsskadeförbundet vill förbättra vården för alla som är överkänsliga för dentala material.

Fortfarande är kvicksilver  i amalgamfyllningar en riskfaktor, men även titan, guld och andra metaller kan orsaka allvarliga problem hos vissa individer. Symtomen är ofta många och varierande beroende på att immunförsvaret triggats igång av främmande material eller pågående infektion. Bland de vanligaste symtomen är enorm trötthet/utmattning, koncentrations- och minnesproblem, värk, sömnsvårigheter, mag- och tarmbesvär och metallsmak i munnen.

Tandvårdskadeförbundet arbetar med:

  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårds-material och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att sjukvårdens högkostnads-skydd ska gälla sanering av tandfyllningar, stift, rotfyllningar och implantat samt byte av proteser om risk för biverkningar föreligger.
  • Biverkningsregister för material som används i tandvården.

Tandvårdsskadade har svårt att få adekvat vård då läkare och tandläkare saknar tillräckliga kunskaper. Kontakta alltid Tandvårdsskadeförbundet före fyllningsbyte för att minska risken att symtomen förvärras. Våra kunniga informatörer på distriktsnivå svarar gärna på frågor.

Vi arbetar för en så riskfri tandvård som möjligt

Tandvårdsskadeförbundet och dess föreningar har under 2018 tjänat:

4 463 :-

Detta är Tandvårdsskadeförbundet

Förbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

Gå med i Tandvårdsskadeförbundet! Du behöver inte vara sjuk för att stödja vår verksamhet.

Här kan du läsa mer om Tandvårdsskadeförbundet