Unga Örnars Riksförbund

Unga Örnar är arbetarrörelsens barn- och ungdomsorganisation. Vi brinner för jämlikhet och barns rätt till fritid. I över hundra lokala avdelningar erbjuder vi fritidsverksamhet och läger för barn och unga.

Våra lokala avdelningar ordnar läxläsning och vill se en läxfri skola som gör att alla barn klarar sin utbildning. Tjejer spelar e-sport och ordnar LAN för att de vill ha en jämställd fritid för barn och unga.Barngrupper spelar in podcast i Barnreporterpodden för att de vill göra sina röster hörda.

Som medlem kan du även ta del av teater, idrott, fritidsgårdar, parklekar och pysselgrupper. I dagsläget har Unga Örnars Riksförbund 3620 aktiva medlemmar i åldern 6-25 år. Vi är övertygade om att den demokratiska utvecklingen i Sverige börjar i ett föreningsliv nära vardagen som gör barn och unga till aktörer.

Genom aktiva barn och unga kan vi också se till att Sverige lever upp till Barnkonventionen. Som medlem eller ledare i Unga Örnar kan du delta i verksamhet, läger eller utbildningar. Du kan starta ny verksamhet eller vara med i den som redan finns. Vårt mål är att du som tar plats i vår verksamhet ska bli bättre på att ta plats i din vardag för att påverka.

Vi brinner för jämlikhet och barns rätt till fritid

Unga Örnars Riksförbund och dess föreningar har under 2018 tjänat:

61 917 :-

I Unga Örnar är alla barn- och unga välkomna att delta i verksamheten. Vi är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation som kämpar för att Sverige och andra länder ska följa och göra FNs konvention om barnets rättigheter till lag.

Här kan du läsa mer om Unga Örnars Riksförbund!