Folkspel

Folkspels ideella styrelse

Folkspel ägs av Sveriges föreningsliv och har inga privata vinstintressen. Vår styrelse representeras därför också från någon av de 72 riksorganisationerna som är våra medlemmar.

Ordförande
Anders Rydberg, Riksidrottsförbundet                                      

Ledamöter
Cecilia Augustsson Edstam, Svenska Pistolskytteförbundet
Maria Bergström, MHF
Andreas Ericsson, IOGT-NTO
Christina Petersson, Riksförbundet HjärtLung
Stefan Bessman, Riksidrottsförbundet
Mattias Hjelmberg, Riksidrottsförbundet
Inger Hedman, Sveriges Schackförbund
Peter Sikström, SPF Seniorerna
Pia Lennberg, Reumatikerförbundet.