Folkspel

Folkspels ideella styrelse

Folkspels verksamhet leds av en ideell styrelse, bestående av ordförande och sex övriga ledamöter med tre suppleanter. Styrelsen skall genom fortlöpande uppföljning övervaka den löpande verksamheten samt organisationens utveckling.

 

Ordförande

Anders Rydberg, Riksidrottsförbundet                                      

 

Ledamöter

Cecilia Augustsson Edstam, Svenska Pistolskytteförbundet

Maria Bergström, MHF 

Peter Sikström, SPF Seniorerna

Christina Petersson, Riksförbundet HjärtLung

Stefan Bessman, Riksidrottsförbundet

Inger Wikander, Sveriges Schackförbund

 

Suppleanter

Mattias Hjelmberg, Riksidrottsförbundet

Ken Gammelgård, DHR

Pia Lennberg, Reumatikerförbundet