Jury Årets Eldsjäl

 • Johanna Ahlm

  Läs mer
 • Anna Lindberg

  Läs mer
 • Karin Torneklint

  Läs mer
 • Alhaji Jeng

  Läs mer
 • Erik Granqvist

  Läs mer
 • Felix Brink

  Läs mer
 • Niclas Rodhborn

  Läs mer
 • Klara Svensson

  Läs mer

JURYNS ARBETE

Juryn utses av Folkspel och juryns ordförande Hans Sahlin, vd för Folkspel.

Varje kategori har sina nomineringskriterier. Juryn äger rätt att flytta nominerade till annan kategori.

Juryn har ensamt rätten att utse finalisterna utifrån vilka nominerade som i högst utsträckning uppfyller nomineringskriterierna.

Juryn är inte skyldig att utse någon vinnare om det, enligt juryns uppfattning, saknas nominerade som uppfyller nomineringskriterierna.

Ofullständiga och/eller felaktiga nomineringar som inte uppfyller nomineringskriterierna äger juryn rätt att diskvalificera.

Juryn meddelar ej de nominerade som inte har gått vidare.

Tävlingsregler, kategorier och priser kan när som helst varieras eller ändras.

Juryns beslut är slutgiltigt och kan inte överklagas.