Styrelsen

Folkspels verksamhet leds av en ideell styrelse, bestående av ordförande och sex övriga ledamöter med tre suppleanter. Styrelsen skall genom fortlöpande uppföljning övervaka den löpande verksamheten samt organisationens utveckling.

 

Ordförande

Anders Rydberg, Riksidrottsförbundet                                      

 

Ledamöter

Cecilia Augustsson Edstam, Svenska Pistolskytteförbundet
Maria Bergström, MHF, Motorförarnas Helnykterhetsförbund
Peter Sikström, SPF Seniorerna
Christina Petersson, Riksförbundet HjärtLung
Stefan Bessman, Riksidrottsförbundet
Inger Wikander, Sveriges Schackförbund

 

Suppleanter

Mattias Hjelmberg, Riksidrottsförbundet
Ken Gammelgård, DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
Pia Lennberg, Reumatikerförbundet

Om Ideella Folkspel