Mörkblå bakgrund med blå cirklar i Folkspels färger

Styrelsen

Folkspels verksamhet leds av en styrelse, bestående av ordförande och sex ledamöter. Styrelsen skall genom fortlöpande uppföljning övervaka den löpande verksamheten samt organisationens utveckling.

 

Ordförande

Anders Rydberg, Riksidrottsförbundet                                      

 

Ledamöter

Cecilia Augustsson Edstam, Svenska Pistolskytteförbundet
Maria Bergström, MHF, Motorförarnas Helnykterhetsförbund
Ken Gammelgård, DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet 
Sture Olsson, Riksförbundet HjärtLung
Stefan Bessman, Riksidrottsförbundet
Inger Wikander, Sveriges Schackförbund

 

 

Om Ideella Folkspel