Bodens BK – Årets Idrottsförening 2022

torsdag 17 mars 2022

Årets Idrottsförening är en kategori som är ett samarbete mellan ideella Folkspel och Riksidrottsförbundet med olika kriterier varje år. I år går priset till Bodens BK, en förening där alla är lika mycket värda, oavsett bakgrund.
– Ett pris vi är väldigt stolta över, säger Ann Selini, ungdomsansvarig i föreningen. 

2022 handlade kriteriet för Årets Idrottsförening om föreningar som lyfter frågor kring rasism och som utmanar vithetsnormer.

Bodens BK är en förening som är för mångfald och att alla, oavsett bakgrund, ska vara välkomna – och framför allt – behandlas lika. Att inte fördomar ska gå före fakta, att inte bli utpekad som syndabock på grund av utländsk härkomst. Genom att inte bara acceptera anmälningar till Norrbottens fotbollförbund vid exempelvis bråk har föreningen varit noga med att utreda vad som verkligen inträffat.

På Cirkus fanns Stefan Bergh, generalsekreterare i Riksidrottsförbundet och Sofia B Karlsson, sakansvarig jämställdhet och inkludering i RF, för att dela ut priset, som utöver äran innebär 15 000 kronor för finalplatsen och 50 000 kronor till ett projekt.

" Otroligt stort och något vi aldrig vi skulle vinna. Tur för oss att det inte var omröstning i den här kategorin med tanke på att Malmö FF och AIK var motståndare." 

Ann Sellini

arets-idrottsforening-bk-boden-2022-819x478.jpg

Fakta: Årets Idrottsförening

Ett samarbete mellan Folkspel och Riksidrottsförbundet. Kriteriet för att utses till Årets idrottsförening är att föreningen aktivt verkar för att alla, oavsett hudfärg och etnicitet, ska ha en självklar plats i föreningen. En förening som på organisatorisk nivå, med bakgrund i den egna värdegrunden, lyfter frågan om vithetsnormer och rasism och vidtagit åtgärder för att alla oavsett hudfärg och etnicitet ska kunna känna sig välkomna, delta och påverka sin idrott.
Verksamheten ska sträva efter att uppnå idrottsrörelsens vision ”Svensk idrott – världens bästa” och följa idrottens värdegrund (Glädje och gemenskap, Demokrati och delaktighet, Allas rätt att vara med och Rent spel).

 

Motivering:

”Vinnaren har med små resurser gjort stor skillnad både på och utanför planen. 

De har byggt ett integrationsarbete utifrån föreningens värdegrund och med värdegrunden i botten även tydligt och konsekvent tagit ställning mot rasism, för inkludering av alla oavsett hudfärg och etnicitet. De har visat att idrottsföreningen kan vara en plats där ingen behöver stå själv när det blåser.” 

Övriga finalister Årets Idrottsförening

Malmö FF.

AIK Fotboll.

Norrtulls SK.

Samtliga får 15 000 kronor till sin förening.