Kvinna som hoppar över en häck på en friidrottsbana

Svenska Friidrottsförbundet

Sedan 2013 har Svensk Friidrott och Folkspel, föreningslivets eget spelbolag, haft en nära relation. Samarbetet har ökat i styrka och tagit ytterligare steg under 2023 genom aktiviteter och marknadsföring vid evenemang och verksamheter.

Ett starkt samarbete mellan svensk friidrott och Folkspel

Fokus ligger på att stötta föreningarna i deras arbete med att öka sina intäkter, och landets friidrottsföreningar har sedan starten av BingoLotto/Folkspel 1991 tjänat uppemot 270 miljoner kronor på att sälja lotter från föreningslivets eget lotteribolag.

Skapar möjligheter för föreningar att öka sina intäkter

Tillsammans med Svensk Friidrott skapar Folkspel möjligheter för ett hållbart intäktsmål där Folkspel och Svenska Friidrottsförbundet motverkar utanförskap, exkludering, segregering och socioekonomiska orättvisor. Förutom ovan nämnda hållbarhetsmål är det stärkta ledarskapet ett viktigt fokusområde för Folkspel. I det nya avtalet ingår exempelvis att via framtagna årskoncept hjälpa ett antal föreningar att öka sina intäkter. Dessutom är fyra aktiva landslagsutövare utsedda som ambassadörer parterna emellan. Det handlar om Simon Sundström (3 000 meter hinder), Simon Pettersson (diskus), Vanessa Kamga (diskus) och Kim Amb (spjut).

Tillbaka till Folkspels medlemmar