Galaklädda människor sittande vid dukade bord på Årets Eldsjäls Galakväll

Årets Eldsjäl – Kategori Hälsa

Hälsa handlar inte bara om fysisk träning och kroppsligt välbefinnande. Hälsa är att förebygga ohälsa genom att synliggöra, sprida kunskap och motivera. Det psykiska välbefinnandet är lika viktigt som det fysiska för att må bra i vardagen.

Kriterier

För att kunna bli en eldsjäl inom kategorin Hälsa ska den nominerade hjälpa människor omkring sig att må bra fysiskt och/eller psykiskt.