Galaklädda människor sittande vid dukade bord på Årets Eldsjäls Galakväll

Årets Eldsjäl – Kategori Inkludering

En eldsjäl inom kategori inkludering är en person som målmedvetet arbetar för att motverka utanförskap, som står upp för allas lika värde och rätt till en aktiv fritid.

Kriterier

För att bli en eldsjäl i kategori Inkludering ska den nominerade aktivt jobba för att berika mångfalden och hjälpa människor - oavsett bakgrund, hudfärg, etnicitet, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.