Galaklädda människor sittande vid dukade bord på Årets Eldsjäls Galakväll

Årets Eldsjäl – Kategori Ledare

En eldsjäl inom kategorin Ledare motiverar genom sitt målorienterade sätt och skapar samhörighet där alla känner sig delaktiga. Kommunicerar effektivt i rollen som ledare och ser till att andra lyckas och att föreningen utvecklas.

Kriterier

En eldsjäl i den här kategorin är någon eller några som dag efter dag, representerar ett jämlikt, tydligt och utvecklande ledarskap, och som genom sitt ledarskap stimulerar och uppmuntrar. 

Årets Ledare

Ledarskap handlar om att uppmärksamma andras och egna känslor och beteenden och använda den kunskapen klokt för att nå målen.