Galaklädda människor sittande vid dukade bord på Årets Eldsjäls Galakväll

Årets Eldsjäls Jury

Varje år nomineras tusentals eldsjälar av det svenska folket. Juryn har det ärofyllda uppdraget att lyfta fram finalisterna. Sen är det svenska folkets tur att rösta fram Årets Eldsjäl i varje kategori.

Juryns arbete

Juryn utses av Folkspel och juryns ordförande Hans Sahlin, vd för Folkspel. 

  • Varje kategori har sina nomineringskriterier. Juryn äger rätt att flytta nominerade till annan kategori. 

  • Juryn har ensamt rätten att utse finalisterna utifrån vilka nominerade som i högst utsträckning uppfyller nomineringskriterierna. 

  • Juryn är inte skyldig att utse någon vinnare om det, enligt juryns uppfattning, saknas nominerade som uppfyller nomineringskriterierna. 

  • Ofullständiga och/eller felaktiga nomineringar som inte uppfyller nomineringskriterierna äger juryn rätt att diskvalificera. 

  • Juryn meddelar ej de nominerade som inte har gått vidare. 

  • Tävlingsregler, kategorier och priser kan när som helst varieras eller ändras. 

  • Juryns beslut är slutgiltigt och kan inte överklagas. 
Läs mer om Årets Eldsjäl