Kategori

Idrottsförening

Malmö FF

I tolv år har Malmö FF arbetat intensivt mot rasism – och för att vara med och bygga ett bättre samhälle.
– Vi är en stor familj med en stor och stark röst – därför ska vi vara med och bidra till en bättre region, säger Karin Heri, ansvarig hållbarhets- och samhällsfrågor i Malmö FF.

Kategorin Årets Idrottsförening är ett samarbete mellan Folkspels Årets Eldsjäl och Riksidrottsförbundet.

Kategorin byter tema varje år, baserat på viktiga områden som idrotten behöver jobba med.

I år har RF efterfrågat inkluderande föreningar, för alla oavsett hudfärg och etnicitet, som arbetar med att utmana vithetsnormer och motverka rasism.

Malmö FF är en av fyra finalister inför årets gala och föreningen arbetar ständigt med att utmana vithetsnormer och motarbeta rasismen både genom att förebygga och reagera när något hänt. Klubben har aktivt sökt medvetna samarbetspartners, och arbetar sedan 12 år tillbaka med Malmö Stad i verksamheten ”Grundskolefotboll mot rasism-Ge rasismer rött kort”.

Fröet till ”Fotboll mot rasism – för allas trygghet och lika värde” – såddes redan 2010. Då samlade Malmö FF representanter från 26 skånska föreningar för att arbeta fram ett manifest för hur arbetet mot rasism och diskriminering ska fungera i praktiken.

Året efter startade turneringen ”Fotboll mot rasism” för flickor och pojkar som är tolv år som sedan första året och hela tiden kombinerats med diskussioner kring det framarbetade manifestet.

Malmö FF samarbetar kring dessa frågor med bland annat Malmö stad och med en mängd grundskolor men också med exempelvis Stadsmissionen.

– Detta är inget projekt som vi driver utan det är en del av verksamheten. Man kan säga att vi utgått från Barnkonventionen och brutit ner den i mindre och mer lättförståeliga beståndsdelar som vi sedan arbetar efter, berättar Karin Heri.

malmo-ff-819x478.jpg

Malmö FF:s arbete börjar i grundskolorna – inte i omklädningsrummet i första hand.

Senaste året deltog totalt 32 skolor och cirka 2 200 elever. Totalt har uppemot 12 000 barn och ungdomar tagit del av ”Grundskolefotboll mot rasism”, vars främsta syfte är att rensa bort fördomar från klassrummet för att de sedan heller inte ska finnas i exempelvis föreningslivsmiljön.

– Det som man kanske ska vara mest nöjd över är hur vi har lyckats ta ett budskap och skapa ett koncept av det som sedan löper över ett helt läsår, säger Karin Heri.

 

Läs mer här om de övriga finalisterna i kategori Idrottsförening.