Kategori Hälsa


VAD ÄR HÄLSA?

Hälsa handlar inte bara om fysisk träning och kroppsligt välbefinnande.
Hälsa är att förebygga ohälsa genom att synliggöra, sprida kunskap och motivera.
Det psykiska välbefinnandet är lika viktigt som det fysiska för att må bra i vardagen.

Sveriges föreningsliv i denna kategori omfattar Folkspels
medlemsorganisationer med stödföreningar.


KRITERIER FÖR ATT BLI EN ELDSJÄL I KATEGORI HÄLSA

Den nominerade ska hjälpa människor omkring sig att må bra fysiskt och/eller psykiskt.

 

EXEMPEL PÅ EN ELDSJÄL INOM KATEGORI HÄLSA

En person som genom starkt engagemang ökar kännedom
och sprider kunskap om psykisk ohälsa.

En person eller en volontär som är engagerad i en anhöriggrupp
och som bidrar med sin kunskap.

En föreningsmedlem som vill göra skillnad och inrikta
sina krafter på att öka varje individs hälsa.

Läs mer om Årets Eldsjäl här

 

VIKTIGA DATUM ATT KOMMA IHÅG

Nomineringen öppnar: 28 juni 2021

Nomineringen stänger: 8 augusti 2021

Jurymöte: 10 augusti 2021

Presentation av finalister: 10 september

Röstning pågår t.o.m 1 mars 2022

eldsjalsgalan-2021-vinnare-halsa-478x819.jpgSofia Åhman, 2021 års vinnare i kategori Hälsa.