Kategori Inkludering

VAD ÄR INKLUDERING?

Inkludering handlar om att skapa möjligheter för alla att vara med i samma miljö, känna sig delaktiga i gemenskapen - där olikhet ses som en tillgång.

En eldsjäl inom kategori inkludering är en person som målmedvetet
arbetar för att motverka utanförskap, som står upp för allas
lika värde och rätt till en aktiv fritid.


KRITERIER FÖR ATT BLI EN ELDSJÄL I KATEGORI INKLUDERING

Den nominerade ska aktivt jobba för att berika mångfalden och hjälpa människor -
oavsett bakgrund, hudfärg, etnicitet, religion eller sexuell läggning.


EXEMPEL PÅ EN ELDSJÄL INOM KATEGORI INKLUDERING

En person som arbetar mot mobbning, får alla att må bra genom
att se, bekräfta och lyfta individen.

En person som gör fler medvetna om de normer som präglar
oss och hur vi kan förhålla oss till dem.

En person som vill berätta om sina erfarenheter för att belysa en viktig fråga.

VIKTIGA DATUM ATT KOMMA IHÅG

Nomineringen öppnar: 3 maj 2021

Nomineringen stängs: 30 maj 2021

Jurymöte: 1 juni 2021

Presentation av finalister: 2 juli 2021

Röstningen pågår t.o.m 1 mars 2022

 

vinnare inkluderingMattias Ahlgren, 2021 års vinnare av Årets Eldsjäl i kategori Inkludering. Foto: Maxim Thore.

Läs mer om Mattias Ahlgren, vinnare av Årets Eldsjäl, kategori Inkludering 2021.