Kategori Inkludering

KRITERIER

För att bli en eldsjäl i kategori Inkludering ska den nominerade aktivt jobba för att berika mångfalden och hjälpa människor - oavsett bakgrund, hudfärg, etnicitet, religion eller sexuell läggning.

 

EXEMPEL PÅ ELDSJÄL INOM INKLUDERING

  • En ledare som arbetar mot mobbning, får alla att må bra genom att se, bekräfta och lyfta individen.
  • En person som gör fler medvetna om de normer som präglar oss och hur vi kan förhålla oss till dem.
  • En person som vill berätta om sina erfarenheter för att belysa en viktig fråga.

 

VIKTIGA DATUM

Nomineringen är stängd för 2020.

Röstning pågår fram till mars 2021.